Diễn đàn WebGameFree.5Forum.Net
Diễn đàn WebGameFree.5Forum.Net
SanChoi4Teen.123.st
Diễn đàn giải trí, sân chơi dành cho teen

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

adamlevine143vn

#1codeGame nhập vai hot 2013 Sun Nov 17, 2013 5:25 pm

Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Các b?n hãy dành vài phút d? d?c Topic này c?a tôi
Hum nay ,tôi s? gi?i thi?u vs các b?n 1 game mà là th? gi?i th? 2 c?a b?n.Ðó là game GTA SA-MP.Tôi s? qu?ng cáo Sv c?a tôi dó là sv:sarpvn.tk
Tuy nhiên dây là 1 s? m?i m? có nhi?u sv khác s? DDOS,Phá SV chúng tôi.Nhung các b?n d?ng các Admin c?a sv dã nâng c?p cho sv là không có DDOS,Hacking dc.
Trailer c?a Sever chúng tôi
[VIDEO][You must be registered and logged in to see this link.]
Và tôi s? hu?ng d?n cách các b?n choi
Di?n dàn: [You must be registered and logged in to see this link.]
SARP IP: sarpvn.tk:7777


Hu?ng d?n t?i game và tham gia cùng SARPVN.TK

- T?i b?n rút g?n 600mb 1 link duy nh?t
[You must be registered and logged in to see this link.]- B?n Full rút g?n dc chia nh? (4 part)
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Pass gi?i nén (n?u h?i): vn-zoom.comBu?c 2: T?i SAMP ClientSA-MP 0.3x Client Mirror by SA-MP Team
Link tr?c ti?p: [You must be registered and logged in to see this link.]


Bu?c 3: Sau khi t?i d? thì ti?n hành cài d?t

- Click chu?t ph?i các part v?a download v? ch?n Extract Here d? gi?i nén GTA SA
- Click chu?t ph?i vào sa-mp-0.3x-R1-2-install ch?n Open d? cài d?t samp client
- Click Browse ch?n du?ng d?n d?n file GTA SA c?a b?n và Install
- Click chu?t ph?i ch?n samp trong thu m?c cài d?t c?a game GTA d? kh?i d?ng SAMP
- Ði?n IP sever:SARPVN.TK:7777
T?o tên tài kho?n (tên nhân v?t) b?ng cách nh?p vào khung name c?a samp
T?o tên tài kho?n h?p n?i quy theo phuong th?c : Ten_Ho ( ví d? : Bear_Grylls, Shin_Grylls , Onion_Joker ,Pion_Queen...) không dùng s?, kí hi?u và tên ph?i CapLock vi?t hoa ch? d?u.
- Sau dó nh?p vào bi?u tu?ng màu xanh (connect) d? vào game.

1 s? hình INgame Sv chúng tôi[You must be registered and logged in to see this link.]
Kí tên:Adam_LevineVề Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

  • • Không spam. Xem rõ nội quy chung Tại Đây trước khi comment
  • • Hãy bấm Like cho những bài viết hay.
  • • Yêu cầu viết tiếng việt có dấu trên toàn diễn đàn

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết
  © FMvi.vn